Поемете собственост върху файл / папка чрез командния ред в Windows 10

Операционната система Windows понякога не позволява да се редактират всички системни файлове и са защитили определени файлове. Но понякога става необходимо да редактирате тези файлове и да поемете пълната собственост върху определени файлове и папки. Тук в този урок ще ви кажа как да поемете пълната собственост върху определени файлове и папки в Windows 10.

1 - Търсене на cmd в Winodws 10 търсене в лентата на задачите и стартиране като администратор.

2 - След като се отвори прозорецът на командния ред, изпълнете следната команда, дадена по-долу.

takeown / f full_folder_path / r / dy

Моля, променете full_folder_path с пътя на папката, върху която искате да поемете контрола върху собствеността.

3- След това изпълнете командата, дадена по-долу.

icacls full_folder_path / grant username : F / t / q

Променете потребителското име със собственото си потребителско име.

Например, ако искате да поемете собствеността върху папка Users / Public, намираща се вътре в C устройството за потребителско име alex.

Ще трябва да изпълните тези две команди.

takeown / f C: \ Users \ Public  / r / dy

Собственост на Cmd

icacls C: \ Users \ Public / grant alex : F / t / q